Drukuj


DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY (AO)
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784-15 54, 71 784-10-56
faks: 71 784 11 24

REJESTR ZARZĄDZEŃ REKTORA

REJESTR ZARZĄDZEŃ KANCLERZA/DYREKTORA GENERALNEGO

REJESTR UCHWAŁ SENATU

REJESTR POLECEŃ SŁUŻBOWYCH REKTORA

REJESTR POLECEŃ SŁUŻBOWYCH KANCLERZA/DYREKTORA GENERALNEGO

REJESTR UCHWAŁ RADY UCZELNI