Polecenie służbowe nr 2
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 1996 r.

w sprawie rozliczania zaliczek stałych


Informuję, że pracownicy pobierający zaliczki stałe powinni w przypadku dłuższej nieobecności (tzn. powyżej 7 dni) nierozliczoną zaliczkę wpłacić do kasy Akademii Medycznej.
Zobowiązuje się Kierowników działów do kontroli przestrzegania niniejszego polecenia służbowego.Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej
we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
1. Dział Transportu
2. Dział Aparatury Naukowej
3. Samodzielna Sekcja Inwestycji
4. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
5. Dział Administracyjno-Gospodarczy
6. Dział Napraw i Konserwacji
7. Dział Spraw Studenckich
8. Kierownik Domu Pracy Twórczej „FREGATA”