Polecenie Służbowe nr 2/XIV R/2011
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2011 r.
 
w sprawie przekazania materiałów do kalendarium 200-lecia medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1364 ze zm.)narodowym zasobie archiwalnym, polecam co następuję:
 
§ 1
1.        Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do przekazania do Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni informacji o organizowanych konferencjach, zjazdach
i innych przedsięwzięciach, związanych z obchodami 200-lecia medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu, które zostaną zamieszczone w kalendarium obchodów.
2.        Informacje należy przekazać w formie elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
w terminie do 30 marca 2011 r.
3.        Wszelkich informacji udziela Dział Wydawnictw i promocji Uczelni - nr tel. 717841134, 7841133
 
§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Prorektor ds. Nauki
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
prof. dr hab. Marek Ziętek
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
kierownicy jednostek organizacyjnych
 
MK