Uchwała nr 1/2021

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 11 lutego 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dodatkowego zajęcia zarobkowego

 

tekst do pobrania