Uchwała nr 4/2021

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 1 czerwca 2021 r.


w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik