Uchwała nr 7/2021

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

 

w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo–finansowym na rok 2020

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik