Uchwała nr 9/2021

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020

 

tekst uchwały do pobrania