Uchwała nr 10/2021

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

 

w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni planu rzeczowo–finansowego Uczelni na rok 2021

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik