Uchwała 1526/2015

zm.: 2145/2020

Uchwała Nr 1526
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie określenia limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 i w latach następnych


 

tekst pierwotny do pobrania


tekst obowiązujący do pobrania