Uchwała Nr 1986

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pt. „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” finansowanego w ramach środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

 

tekst do pobrania