Uchwała 2059/2019

zm.: 2131/2020, 2170/2020, 2178/2020, 2223/2020, 2312/2021, 2419/2022

 

Uchwała Nr 2059

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 23 września 2019 r.

 

w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

 

tekst pierwotny do pobrania


tekst obowiązujący do pobrania