Uchwała Nr 2087

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Arbitrażowej na kadencję 2016-2020

 

tekst do pobrania