Uchwała 2091/2019

zm.: 2133/2020, 2135/2020, 2151/2020, 2176/2020

Uchwała Nr 2091

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego oraz podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - kalendarz wyborczy

załącznik nr 2 - podział mandatów do UKE


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - kalendarz wyborczy

załącznik nr 2 - podział mandatów do UKE