ARCHIWALNA - utraciła moc uchwałą 2386 Senatu z dnia 30.03.2022

Uchwała Nr 2095

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego do postępowań o nadanie stopnia doktora albo stopnia doktora habilitowanego wszczętych po dniu 1 października 2019 r.

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - dyplom doktorski

załącznik nr 2 - odpis dyplomu doktorskiego

załącznik nr 3 - odpis przeznaczony do akt dyplomu doktorskiego

załącznik nr 4 - duplikat dyplomu doktorskiego

załącznik nr 5 - dyplom doktorskiego z promotorem pomocniczym

załącznik nr 6 - odpis dyplomu doktorskiego z promotorem pomocniczym

załącznik nr 7 - odpis do akt dyplomu doktorskiego z promotorem pomocniczym

załącznik nr 8 - duplikat dyplomu doktorskiego z promotorem pomocniczym

załącznik nr 9 - dyplom doktorski z promotorami

załącznik nr 10 - odpis dyplomu doktorskiego z promotorami

załącznik nr 11 - odpis do akt dyplomu doktorskiego z promotorami

załącznik nr 12 - duplikat dyplomu doktorskiego z promotorami

załącznik nr 13 - dyplom habilitacyjny

załącznik nr 14 - odpis dyplomu habilitacyjnego

załącznik nr 15 - odpis przeznaczony do akt dyplomu habilitacyjnego

załącznik nr 16 - duplikat dyplomu habilitacyjnego