Uchwała Nr 2097

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021”

 

tekst do pobrania

załącznik - Warunki rekrutacji

Załączniki do Warunków rekrutacji:

załącznik nr 1 - kalendarz rekrutacji

załącznik nr 2 - wykaz niezbędnych dokumentów

załącznik nr 2.1 - podanie o przyjęcie

załącznik nr 2.2 - oświadczenie kierownika

załącznik nr 2.3 - kwestionariusz oceny

załącznik nr 2.4 - oświadczenie kandydata