Uchwała Nr 2100

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2019

 

tekst do pobrania

załącznik