Uchwała Nr 2101

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 z zakresu inwestycji

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - prowizorium finansowe

załącznik nr 2 - plan zakupów