Uchwała: 2159/2020

zmiany: 2207/2020, 2224/2020, 2344/2021, 2413/2022

Uchwała Nr 2159

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - studia polskojęzyczne

załącznik nr 2 - studia anglojęzyczne

 

Uwaga - uchwała zmieniona:

- uchwałą nr 2207/2020

tekst uchwały do pobrania

załącznik nr 1

załącznik nr 2

- uchwałą nr 2224/2020

tekst uchwały do pobrania

załącznik nr 1

załącznik nr 2

- uchwałą nr 2344/2021 (poprawienie błędów pisarskich)

tekst uchwały do pobrania

- uchwałą 2413/2022

tekst uchwały do pobrania

załącznik nr 1

załącznik nr 2