Uchwała 2171/2020

zm.: 2326/2021, 2335/2021

Uchwała Nr 2171

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 maja 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik - Regulamin

załącznik nr 1 - wniosek o utworzenie studiów

załącznik nr 2 - program studiów

załącznik nr 3 - kosztorys studiów

załącznik nr 4 - planowany wykaz nauczycieli akademickich

załącznik nr 5 - wzór decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia

załącznik nr 6 - wzór decyzji o skresleniu z listy studentów

załącznik nr 7 - wzór umowy

załącznik nr 8 - wzór aneksu do umowy


tekst obowiązujący do pobrania

załącznik - Regulamin

załącznik nr 1 - wniosek o utworzenie studiów

załącznik nr 2 - program studiów

załącznik nr 3 - kosztorys studiów

załącznik nr 4 - planowany wykaz nauczycieli akademickich

załącznik nr 5 - wzór decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia

załącznik nr 6 - wzór decyzji o skresleniu z listy studentów

załącznik nr 7 - wzór umowy

załącznik nr 8 - wzór aneksu do umowy