Uchwała nr 2227

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 października 2020 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

 

tekst do pobrania

Statut USK