Uchwała Nr 2258

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2021/2022

 

tekst do pobrania

załącznik