Uchwała Nr 2284

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 31 marca 2021 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2021/2022

 

tekst do pobrania