Uchwała Nr 2340

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale nr 2299 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2021/2022

 

tekst uchwały do pobrania