Uchwała Nr 2344

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 15 września 2021 r.

 

w sprawie poprawienia błędów pisarskich w programach studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst uchwały do pobrania