Uchwała Nr 2349

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 października 2021 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i przyjęcia jednolitego tekstu statutu

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik - statut

załącznik nr 1 - wizerunek godła

załącznik nr 2 - tekst literacki i muzyczny hymnu

załącznik nr 3 - karta do głosowania wyrażająca stanowisko członka organu kolegialnego

załącznik nr 4 - karta do głosowania dla celów wyboru kandydata

załącznik nr 5 - zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych UMW

załącznik nr 6 - regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

załącznik nr 7 - regulamin wyborów