Uchwała Nr 2351

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 października 2021 r.


w sprawie rekomendacji podjęcia działań w zakresie opracowania analizy i studium wykonalności ewentualnego procesu konsolidacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Akademią Wychowania Fizycznego

 

tekst uchwały do pobrania