Uchwała nr 2352

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

z dnia 27 października 2021 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik - Statut