Uchwała Nr 2353

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 15 listopada 2021 r.


w sprawie rekomendacji podjęcia przez JM Rektora działań niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych polegających na budowie Instytutu Pediatrii, Instytutu Hematoonkologii i Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Centrum Kształcenia Kadr Medycznych oraz do zakupu infrastruktury Centrum Naukowo–Badawczo–Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej

 

tekst uchwały do pobrania