Uchwała Nr 2356

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 24 listopada 2021 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 2280 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i dietetyka, Wydziału Nauk o Zdrowiu, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik - pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne