Uchwała Nr 2358

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 6 grudnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na cykl rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik nr 1 - program kształcenia (polskojęzyczne)

załącznik nr 2 - plan kształcenia (pol.)

załącznik nr 3 - program kształcenia (angielskojęzyczne)

załącznik nr 4 - plan kształcenia (ang.)