Uchwała Nr 2359

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 6 grudnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik - Warunki rekrutacji

załącznik nr 1 - wykaz dokumentów

załącznik nr 1.1 - podanie o przyjęcie

załącznik nr 1.2 - oświadczenie osoby zgłaszającej temat badawczy

załącznik nr 1.3 - oświadczenie kandydata

załącznik nr 1.4 - kwestionariusz oceny