Uchwała nr 2361

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 6 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik - statut