Uchwała nr 2413

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik nr 1 - studia polskojęzyczne, stacjonarne i niestacjonarne

załącznik nr 2 - studia anglojęzyczne, stacjonarne