Uchwała nr 663
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Krzysztofa Moronia na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Radiologii

Zgoda na zatrudnienie prof. dr. hab. Krzysztofa Moronia na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Radiologii.