Uchwała nr 664
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie (...) zatrudnienia dr. hab. Zbigniewa Rybaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej


Zgoda na zatrudnienie dr. hab. Zbigniewa Rybaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej.