Uchwała nr 665
Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza Łukieńczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Specjalności Zabiegowych Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Zgoda na zatrudnienie dr. hab. Tadeusza Łukieńczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Specjalności Zabiegowych Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu.