Uchwała Nr 1583
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2015 r.

 
w sprawie wyrażenia zgody  na przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
 
Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572 ze zm.) oraz na  podstawie § 46  Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (j.t. uchwała nr 1324 z dnia 25 września 2013 r.) uchwala, co następuje:
 

§ 1

Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyjęcie darowizn przekazanych Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 we Wrocławiu dla:
1. Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przez Wratislavia - Biodiesel S.A. Wrocław:
a) monitor nerwów C 2 wraz z osprzętem, wartość darowizny brutto: 85.564,32 zł.

2. Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii przez Galderma Polska Sp. z o.o.
a) dermatoskop z wyposażeniem, wartość darowizny brutto: 1.200 zł.

3. Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej:
a) łóżko szpitalne, wartość darowizny brutto: 3.200 zł.

4. Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
a)  zestaw do trudnej intubacji ze stojakiem i prowadnicą Truflex, wartość darowizny  brutto 18.900 zł

5.  Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych przez Fundację Polsat:
a) łóżko szpitalne Condor + materac szpitalny + wieszak do kroplówek – 9 szt., łóżeczko szpitalne elektryczne + materac szpitalny przeciwodleżynowy – 2 szt., łóżeczko szpitalne Sparrow + materac szpitalny – 9 szt., kozetka lekarska – 1 szt., wartość darowizny brutto 87.857,99 zł

6. Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej przez Fundację Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
a) oprzyrządowanie do laparoskopu, wartość darowizny brutto 9.477 zł
 
7. Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
a) aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych Accuvein, typ AV 400 z dodatkowym wyposażeniem, wartość darowizny brutto 18.900 zł.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Senat