Uchwała nr 1584            
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 października 2015 r.

 
w sprawie ustalenia kalendarza wyborów uzupełniających do rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - kadencja 2012-2016
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz §70 ust. 2 statutu UMW (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r. ze zm.) Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Ustala się następujące terminy wyborów uzupełniających na Wydziale Lekarskim:
L.p. Czynności  wyborcze Termin
1. Wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Lekarskiego - według regulaminu samorządu studenckiego. 29 października – 30 listopada 2015 r.
 

§ 2

Ustala się następujące terminy wyborów uzupełniających na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym:
L.p. Czynności  wyborcze Termin
1. Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału, na dyżurach WKW w grupie pomocniczych nauczycieli akademickich od 29 października
do 5 listopada 2015 r.
 
2. Wywieszenie list kandydatów do Rady WL-S (gablota w Dziekanacie WL-S) oraz zamieszczenie na stronie internetowej
 
Zamknięcie listy.
6-11 listopada 2015 r.
 
12 listopada 2015 r.
godz. 1200 (czwartek)
3. Wywieszenie ostatecznych list kandydatów do Rady WL-S (gablota w Dziekanacie WL-S) oraz zamieszczenie na stronie internetowej 12 listopada 2015 r.
(czwartek)
4. Wybory przedstawicieli pomocniczych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, na zebraniu wyborczym 13 listopada 2015 r.
(piątek)
5.  Wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego- według regulaminu samorządu studenckiego. 29 października – 30 listopada 2015 r.
 

§ 3

Ustala się następujące terminy wyborów uzupełniających na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego:
L.p. Czynności  wyborcze Termin
1. Wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego- według regulaminu samorządu studenckiego. 29 października – 30 listopada 2015 r.
 

§ 4

Ustala się następujące terminy wyborów uzupełniających na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
L.p. Czynności  wyborcze Termin
1. Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału, na dyżurach WKW w grupie pomocniczych nauczycieli akademickich
 
od 29 października
do 5 listopada 2015 r.
 
2. Wywieszenie list kandydatów do Rady WNoZ (gablota w Dziekanacie WNoZ) oraz zamieszczenie na stronie internetowej
 
Zamknięcie listy.
6-11 listopada 2015 r.
 
12 listopada 2015 r.
godz. 1200 (czwartek)
3. Wywieszenie ostatecznych list kandydatów do Rady WNoZ (gablota w Dziekanacie WNoZ) oraz zamieszczenie na stronie internetowej 12 listopada 2015 r.
(czwartek)
4. Wybory przedstawicieli pomocniczych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, na zebraniu wyborczym 13 listopada 2015 r.
(piątek)
5. Wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Nauk
o Zdrowiu- według regulaminu samorządu studenckiego.
29 października – 30 listopada 2015 r.
 
 

§ 5

Ustala się następujące terminy wyborów uzupełniających do Senatu w grupie studentów:
L.p. Czynności  wyborcze Termin
1. Wybory przedstawicieli studentów do Senatu - według regulaminu samorządu studenckiego. 29 października – 30 listopada 2015 r.
 
 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Senat