Uchwała nr 1587
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2015 r.

 
w sprawie zmiany członka Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz §64 ust. 1 oraz 3 statutu Uczelni (t.j. uchwała nr 1324 Senatu z dnia 25 września 2013 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§1

W miejsce przedstawicielki Samorządu Studentów Kamili Janiak (studentki WL), w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 Senat powołuje Arkadiusza Kacałę – studenta WL.
 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Za Senat