Uchwała nr 1589
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Marcina Mikulewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 
Zgoda na zatrudnienie dr. hab. Marcina Mikulewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.