Uchwała: 1753/2017

zmieniona: uchwałą 1773/2017, 2188/2020, 2196/2020

ARCHIWALNA - uchylona uchwałą nr 2258/2021

 Uchwała Nr 1753

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 marca 2017 r.

 
w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik - wniosek o zmniejszenie liczebności grup

-----------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik - wniosek o zmniejszenie liczebności grup