Zarządzenie nr 29/XV R/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2016 r.

 
w sprawie zmiany zasad ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznychtekst do pobrania

załącznik nr 1
załącznik nr 2