Zarządzenie nr 13/ZK/2021

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 8 czerwca 2021 r.


uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Rejestru Umów Akademii Medycznej we Wrocławiu

 

tekst zarządzenia do pobrania