Zarządzenie nr 16/ZK/2021

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 15 lipca 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy nr UMW/AZ-261-W-609/21/IR/T/35/2020 z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

tekst zarządzenia do pobrania