Zarządzenie nr 1/ZD/2021

Dyrektora Generalnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy nr UMW/AZ-261-W-233/21/IR/I/3/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 

tekst zarządzenia do pobrania