Zarządzenie nr 3/ZD/2021

Dyrektora Generalnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy nr UMW/AZ-261-W-743/21/IR/I/14/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

 

tekst zarządzenia do pobrania