ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 14/ZK/2011
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2011 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na dzierżawę i zarządzanie miejscami parkingowymi przy ul. Borowskiej 213
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.      W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na dzierżawę i zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 powołuję Komisję w składzie:
1)      mgr Krystyna Dziedziul ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2)      mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji
3)      mgr inż. Anna Piotrowska
Dział Aparatury Naukowej
4)      mgr inż. Małgorzata Sidorowicz
Dział Techniczny
5)      Radca Prawny AM
6)      Przedstawiciele Akademickiego Szpitala Klinicznego
 
§ 2
1.      Rozpoczęcie prac Komisji rozpocznie się 20 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w pok. nr 12 budynku A-1 przy Pasteura1.
2.      Materiały konkursowe dostępne są na stronie internetowej http://www.am.wroc.pl/, zakładka „Nieruchomości Ogłoszenia”.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
Otrzymują:
wg rozdzielnika

MC