Zarz.: 1/ZK/2012
zm.: 8/ZK/2018
Zarządzenie nr 1/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2012 r.
 
w sprawie trybu wydawania upoważnień do odbioru materiałów eksploatacyjnych
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------