ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 9/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2012 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości na Wyspie Tamka 1 we Wrocławiu.
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na Wyspie Tamka 1 we Wrocławiu powołuję Komisję w składzie:
1)   mgr Krystyna Dziedziul ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2)   Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji
3)   mgr Marek Chudy
Dział Organizacyjny
4)   Radca Prawny Akademii Medycznej
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji rozpocznie się 19 czerwca  2012 r. o godz. 10.00  w pok. nr 12 , Budynek A-1, przy ul. Pasteura 1.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński