Zarządzenie nr 12/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 lipca 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali i garaży przy ul. Ślężnej 88-94
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzania ustnego przetargu nieograniczonego na lokale mieszalne, lokale użytkowe i garaże wchodzące w skład nieruchomości przy ul. Ślężnej 88-94, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul − Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2) Alicja Stepowicz-Grzegorzak
 Dział Eksploatacji
3) mgr Sylwia Depta
 Dział Eksploatacji
4) Radca Prawny
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji w dniu 17 lipca 2012 r., przy ul. Pasteura 1, sala nr 12,
− lokale mieszkalne o godz. 10.00,
− lokale użytkowe o godz. 11.00,
− garaże o godz. 12.30.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński